Direct naar de content

Broedseizoen

Het is lente! De vogels fluiten er weer lustig op los, de eerste jonge eendenkuikens zwemmen in de sloot en de koolmezen in het nestkastje beginnen met het maken van hun nestje. Het broedseizoen is weer van start gegaan.

Maar wanneer start het broedseizoen eigenlijk? Is er wel een ‘vast’ broedseizoen? Het antwoord is: nee! Bijna jaarrond zijn er vogelsoorten die aan het broeden zijn. Sommige uilensoorten en blauwe reigers starten al begin februari, terwijl de laatste jonge futen nog in oktober uit het nest komen. ‘Het’ broedseizoen bestaat dus niet. Om toch wat houvast te hebben wordt de periode tussen 15 maart en 15 juli vaak benoemd als broedseizoen, omdat in die periode de meeste vogels broeden. Voor water- en moerasvogels is dit iets later, in de periode van 1 april tot en met 15 augustus.

Geen ingrijpende werkzaamheden tijdens het broedseizoen

Bij het plannen van de snoeiwerkzaamheden in het Schollebos is hier rekening mee gehouden en wordt er rond de start van het broedseizoen gestopt met ingrijpende werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden vóór de start van het officiële broedseizoen is er telkens goed gekeken of er in de buurt geen ‘vroege vogels’ begonnen waren met nestelen. Op die manier hebben we eraan gewerkt om verstoring van nesten en jonge vogels te voorkomen.

Broedseizoen; hond aan de lijn

De verstoring van nesten van vogels die op de grond broeden, wordt in veel gevallen veroorzaakt door loslopende honden. Het is goed om dit onder de aandacht te brengen, met de vraag of u als hondenbezitter hier rekening mee wilt houden. De vogels die op de grond broeden moeten namelijk al oppassen voor de wezel, vos en bunzing. Extra verstoring door loslopende honden in de bosgebieden is dan uiteraard onwenselijk en bij wet verboden. Daarom het verzoek om uw hond in het broedseizoen bij u in de buurt te houden en het liefst aan te lijnen. Alvast dank voor uw medewerking!