Direct naar de content

Bouwplannen? Houd rekening met deze datums voor de nieuwe Omgevingswet!

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Dat betekent dat er andere regels gelden bij het aanvragen van een verandering in de leefomgeving. Aanvragen voor een wijziging van het bestemmingsplan volgens de huidige regels kunt u indienen tot 1 september 2023.

Wilt u een vergunning aanvragen voor een verandering aan uw huis of leefomgeving en bereidt u dit voor volgens de huidige regelgeving? Houd dan rekening met de volgende datums.

  • Een wijziging van het bestemmingsplan: Als een ontwerp voor een wijziging van het bestemmingsplan vóór 1 januari 2024 ter inzage is gelegd, handelt de gemeente het plan volgens de huidige regels af. De aanvraag moet dan vóór 1 september compleet bij de gemeente ingediend zijn. Neem voor meer informatie over het wijzigen van een bestemmingsplan contact op met de unit Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente via 14010​​​​​​​Aanvragen die na 1 september 2023 bij de gemeente binnenkomen, worden behandeld volgens de Omgevingswet.
  • Wilt u een omgevingsvergunning aanvragen? Een aanvraag voor een omgevingsvergunning behandelt de gemeente volgens de huidige regelgeving als deze vóór 1 januari 2024 is ingediend. Vergunningsaanvragen die u na 1 januari 2024 indient, vallen onder de Omgevingswet.

Bouwplannen?

Neem bij bouwplannen contact op met uw architect, adviseur of contactpersoon bij de gemeente en laat u goed informeren wat de Omgevingswet voor uw plan betekent. In sommige gevallen is het verstandig om te wachten op de Omgevingswet, in andere gevallen juist niet. Wilt u uw plan volgens de huidige regelgeving laten behandelen? Kom dan snel in actie!