Direct naar de content

Bouw 5.000 woningen Rivium stap dichterbij

De afvalwaterzuivering Kralingseveer in Capelle wordt door medewerking van het hoogheemraadschap aangepast, zodat de geurverspreiding minder wordt. Hiermee is een belangrijke barrière weggenomen voor de bouw van circa 5.000 woningen voor de naastgelegen gebiedsontwikkeling Rivium.