Direct naar de content

Commissies Stadsontwikkeling en Stadsbeheer komen in beslotenheid bijeen

De commissie Stadsontwikkeling en -Beheer vergadert op 21 maart in beslotenheid over de plannen voor de Mient Midden. Op 22 maart komt de commissie Stadsontwikkeling en -Beheer in beslotenheid bijeen over de voortgang van het project Rivium.