Direct naar de content

Bent u Gast van de raad op maandag 8 juli?

Wie zijn de raadsleden en wat doen ze? Waar nemen ze eigenlijk besluiten over? Hoe gaat die besluitvorming in z’n werk en hoe kunt u daar invloed op uitoefenen? U hoort het als Gast van de raad.