Direct naar de content

Bent u Gast van de raad op maandag 5 juni?

Wie zijn de raadsleden en wat doen ze? Waar besluiten zij eigenlijk allemaal over? Hoe gaat die besluitvorming in z’n werk en kun je daar invloed op uitoefenen? U hoort het als Gast van de raad. De gemeenteraad vergadert op maandag 5 juni om 19.30 uur. U kunt deze raadsvergadering meemaken en de raadzaal bezoeken.