Direct naar de content

Bent u Gast van de raad op 19 december?

Wie zijn de raadsleden en wat doen ze? Waar besluiten zij allemaal over? Hoe gaat die besluitvorming in z’n werk en kun je daar invloed op uitoefenen? U hoort het als Gast van de raad. U bent welkom op maandag 19 december.