Direct naar de content

Bent u Gast van de raad op maandag 17 december?

U kunt een raadsvergadering meemaken! Op maandag 17 december vergadert de gemeenteraad en bespreekt de Najaarsnota 2018. Bent u onze gast?