Direct naar de content

Bent u Gast van de raad op 17 april?

Wie zijn de raadsleden? Wat doen ze? Waar besluiten zij allemaal over? Hoe gaat die besluitvorming in zijn werk en kun je daar invloed op uitoefenen? U hoort het als Gast van de raad. U bent welkom op maandag 17 april.