Direct naar de content

Bekendmakingen 5 september 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen, verlenging beslistermijn, besluit omgevingsvergunning en hogere grenswaarden Wet geluidhinder locatie Post NL aan de Duikerlaan 400, besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Fascinatio Boulevard 882-942, anterieure overeenkomst, ontheffing geluidhinder, ingebruikname gemeentegrond, standplaatsvergunning, evenementenvergunning, ontheffing art. 35 drank en horeca, kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg, voornemen tot- en uitschrijving basisregistratie personen verleend, dan wel in procedure zijn.