Direct naar de content

Bekendmakingen 4 juli 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen, verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, verlening beslistermijn Omgevingsvergunning, ontheffing geluidhinder, standplaatsvergunning, evenementvergunning, ontheffing artikel 35 drank- en horecawet, kennisgeving 0-evenement, melding gebruik spandoeklocaties, voornemen tot- en uitschrijving basisregistratie personen verleend, dan wel in procedure zijn.