Direct naar de content

Bekendmakingen 31 januari 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning, standplaatsvergunning, ingebruikname openbare grond, geluidswagen, kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg en evenementenvergunning verleend, dan wel in procedure zijn.