Direct naar de content

Bekendmakingen 3 oktober 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen, verkeersbesluit, ingebruikname gemeentegrond, evenementenvergunning, geluidshinder, drank- & horecawet, kansspelautomaten, kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg, melding gebruik spandoeklocaties, voornemen tot- en uitschrijving basisregistratie personen verleend, dan wel in procedure zijn.