Direct naar de content

Bekendmakingen 29 november 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning, inwerkingtreding bestemmingsplan Hoofdweg 80, Capelle XS, standplaatsvergunning, geluidshinder, in gebruik name gemeentegrond, plaatsen bewegwijzering, drank en- horecavergunning, exploitatie- en terrasvergunning, kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg, collecterooster december 2017, melding gebruik spandoeklocaties, gehandicaptenparkeerplaats/invalidenparkeerplaats, voornemen tot- en uitschrijving uit de basisregistratie personen verleend, dan wel in procedure zijn.