Direct naar de content

Bekendmakingen 29 augustus 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen, ter inzage ontwerpbesluiten omgevingsvergunning, inspraak concept gebiedspaspoort Blinkert, wet milieubeheer, evenementenvergunning, ventvergunning, muziekvergunning, ingebruikname gemeentegrond, standplaatsvergunning, kennisgeving 0-evenement, collecterooster, melding gebruik spandoeklocaties, kledinginzameling, gehandicapten/invalidenparkeerplaats, voornemen tot- en uitschrijving basisregistratie personen verleend, dan wel in procedure zijn.