Direct naar de content

Bekendmakingen 28 maart 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen, evenementenvergunning, toestemming passeren gemeente, ontheffing geluidhinder, kennisgeving 0-evenement, collecterooster, melding gebruik spandoeklocaties en voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen verleend, dan wel in procedure zijn.