Direct naar de content

Bekendmakingen 27 september 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning, omgevingsvergunning, ontwerpbestemmingsplan ‘Kavel 4 K1 op Facinatio’, vaststelling bestemmingsplan ‘Hoofdweg 80, Capelle XS’, standplaatsvergunning, kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg, collecterooster, gebruik spandoeklocaties, verleend, dan wel in procedure zijn.