Direct naar de content

Bekendmakingen 27 juni 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen, verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, ingebruikname gemeentegrond, evenementvergunning, ontheffing artikel 35 drank- en horecawet, voorlopige exploitatie- en terrasvergunning, kennisgeving 0-evenement, collecterooster, melding gebruik spandoeklocaties, voornemen tot- en uitschrijving basisregistratie personen verleend, dan wel in procedure zijn.