Direct naar de content

Bekendmakingen 24 januari 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning, ingebruikname gemeentegrond, kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg, collecterooster, melding gebruik spandoeklocaties, wet geluidhinder, voornemen tot – en uitschrijving uit de basisregistratie personen verleend, dan wel in procedure zijn.