Direct naar de content

Bekendmakingen 22 november 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning, gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘De Mient’, wet geluidhinder, standplaatsvergunning, ontheffing geluidshinder, ingebruikname gemeentegrond, kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg, evenementen, gehandicaptenparkeerplaats/invalidenparkeerplaats, voornemen tot- en uitschrijving uit de basisregistratie personen verleend, dan wel in procedure zijn.