Direct naar de content

Bekendmakingen 18 juli 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen, verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning, Vaststelling Gebiedspaspoort Hoven II 2018 en gewijzigd vaststellen Bestemmingsplan Hoven II, anterieure overeenkomst, evenementenvergunning, ingebruikname gemeentegrond, standplaatsvergunning, ontheffing RVV 1990, melding gebruik spandoeklocaties, exploitatievergunning, drank- en horecavergunning, kennisgeving 0-evenement, melding kappen vergunningvrije bomen, voornemen tot- en uitschrijving basisregistratie personen verleend, dan wel in procedure zijn.