Direct naar de content

Bekendmakingen 17 januari 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning, verkeersbesluit, standplaatsvergunning, ingebruikname gemeentegrond, exploitatievergunning, drank- en horecavergunning, aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten, voorwerpen voor op of aan de grond, kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg, gehandicaptenparkeerplaats/invalidenparkeerplaats, voornemen tot – en uitschrijving uit de basisregistratie personen verleend, dan wel in procedure zijn.