Direct naar de content

Bekendmakingen 15 november 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning, verklaring van geen bezwaar, standplaatsvergunning, , ingebruikname gemeentegrond, kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg, melding kappen vergunning vrije bomen, verleend, dan wel in procedure zijn.