Direct naar de content

Bekendmakingen 14 februari 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning, ingebruikname gemeentegrond, ontheffing geluidshinder, kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg, evenementenvergunning, gehandicaptenparkeerplaats/invalidenparkeerplaats, ontwerp actieplan omgevingslawaai 2018, voornemen tot – en uitschrijving uit de Basisregistratie Personen verleend, dan wel in procedure zijn.