Direct naar de content

Bekendmakingen 13 juni 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen, verlening beslistermijn omgevingsvergunning, ontwerpbesluit hogere grenswaarden wet geluidhinder locatie Rive Oasis, Rivium, evenementvergunning, kennisgeving 0-evenement, venten, melding gebruik spandoeklocaties, voorwerpen op de weg, voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen verleend, dan wel in procedure zijn.