Direct naar de content

Bekendmakingen 11 juli 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen, verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Ter inzage: ontwerpbesluit omgevingsvergunning, ontheffing geluidhinder, ingebruik name gemeentegrond, kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg, evenementenvergunning, collecterooster juli 2018 en gehandicaptenparkeerplaats verleend, dan wel in procedure zijn.