Direct naar de content

Bekendmakingen 10 januari 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning, gewijzigde vaststelling bestemmingsplan kavel 4K1 op Fascinatio, wet geluidhinder, standplaatsvergunning, kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg, evenementenvergunning en gehandicaptenparkeerplaats/invalidenparkeerplaats, verleend, dan wel in procedure zijn.