Direct naar de content

Bekendmakingen 1 augustus 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen, verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, wet geluidhinder, evenementenvergunning, ingebruikname gemeentegrond, standplaatsvergunning, exploitatie- en terrasvergunning, exploitatievergunning, aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten, drank- en horecavergunning, ontheffing art.35 drank en horeca, kennisgeving 0-evenement, collecterooster, melding gebruik spandoeklocaties en melding kappen vergunningvrije bomen verleend, dan wel in procedure zijn.