Direct naar de content

Bekendmakingen 04 oktober 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning, evenementenvergunning, spandoekvergunning, ontheffing geluidshinder, kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg, melding kappen vergunningvrije bomen, verleend, dan wel in procedure zijn.