Direct naar de content

Bekendmaking 6 juni 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning, verlening beslistermijn omgevingsvergunning, verklaring van geen bezwaar, ventvergunning, proefstandplaatsvergunning, in gebruikname gemeentegrond, Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg, evenementenverguning, collecterooster juni 2018, melding gebruik spandoeklocaties, Gehandicaptenparkeerplaats/invalidenparkeerplaats, voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen verleend, dan wel in procedure zijn.