Direct naar de content

Bekendmaking 6 december 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning, vooraankondiging opstellen bestemmingsplan ‘toegangsweg Oeverrijk’, ingebruikname gemeentegrond, kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg, voornemen tot- en uitschrijving uit de basisregistratie personen verleend, dan wel in procedure zijn.