Direct naar de content

Bekendmaking 30 mei 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning, ontwerpbesluit omgevingsvergunning en hogere grenswaarden Wet geluidhinder locatie Post NL aan de Duikerlaan 400, intrekken verkeersbesluit laad- en losplaats Kanaalweg, verkeersbesluit aanwijzen van parkeervakken voor het laden van elektrische auto’s, ingebruikname gemeentegrond, seizoen standplaatsvergunning, vuurwerkverkoopvergunning, exploitatie- en terrasvergunning, kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg, evenementenvergunning, voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen, beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen verleend, dan wel in procedure zijn.