Direct naar de content

Bekendmaking 25 april 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen, verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, evenementenvergunning, in gebruikname gemeentegrond, ontheffing artikel 35 drank- en horecawet, kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg, melding kappen vergunningvrije bomen, collecterooster, melding gebruik spandoeklocaties en het voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen verleend, dan wel in procedure zijn.