Direct naar de content

Bekendmaking 21 maart 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning, bestemmingsplan, evenementenvergunning, ventvergunning, ontheffing geluidshinder, kennisgeving 0-evenement, voornemen tot – en uitschrijving uit de basisregistratie personen verleend, dan wel in procedure zijn.