Direct naar de content

Bekendmaking 2 mei 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning, verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, publicatie anterieure overeenkomst, ontheffing geluidshinder, ontheffing RVV 1990, evenementenvergunning, kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg, collecterooster, voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen, beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen verleend, dan wel in procedure zijn.