Direct naar de content

Bekendmaking 16 mei 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen, verlenging beslistermijn, drank- en horecavergunning, exploitatie- en terrasvergunning, kennisgeving 0-evenement, voornemen tot – en uitschrijving uit de basisregistratie personen verleend, dan wel in procedure zijn.