Direct naar de content

Begroting 2020: reacties van de fracties

In de begroting staat wat de gemeente gaat doen in 2020, wat dit kost en waarvan dit wordt betaald. De gemeenteraad beslist hoe het geld van de gemeente wordt uitgegeven. U leest de reacties van de gemeenteraadsfracties op de begroting.