Direct naar de content

Adviesraad sociaal domein zoekt nieuwe leden

Praat u straks mee over het Capelse sociaal domein als lid van de adviesraad? Deze raad voorziet het Capelse College van B&W gevraagd en ongevraagd advies over de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdzorgwet en de Participatiewet. Maar ook over andere gerelateerde onderwerpen als mantelzorg, eenzaamheid en de toegankelijkheid van openbare plekken.