Direct naar de content

Aanpak overlast ganzen

De afgelopen jaren is het aantal ganzen in Capelle enorm toegenomen. Dit zorgt op verschillende plekken voor overlast, zoals poep in speeltuinen, het blokkeren van fietspaden, geluidsoverlast en agressief gedrag naar mensen. Om dit te verminderen, doen we aan nestbeheer tijdens het broedseizoen.