Nieuwsbrief: Bekendmakingen week 42 - 19 oktober 2017

Nieuwsbrief Gemeente Capelle aan den IJssel  Bekendmakingen week 42 - 19 oktober 2017

Bekendmakingen week 42 - 19 oktober 2017

Bekendmakingen 18 oktober 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning, evenementenvergunning, kennisgeving beschikking maatwerkvoorschriften, evenementen, in gebruik name gemeentegrond, standplaatsvergunning, kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg, verleend, dan wel in procedure zijn.