Header image
Week 48 - 30 november
Ideeën Capellenaren cruciaal voor kwaliteit gebiedsvisie Landelijk Capelle

Ideeën Capellenaren cruciaal voor kwaliteit gebiedsvisie Landelijk Capelle

Na een groot aantal gesprekken en bijeenkomsten heeft de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel deze maand de gebiedsvisie Landelijk Capelle unaniem vastgesteld. Wethouder Dick van Sluis kan nu verder met de uitwerking van de plannen. De gesprekken met Capellenaren over de gebiedsvisie begonnen begin 2016 en worden in de volgende fasen voortgezet.

Capels college wil investeren in kwaliteit basisscholen

Het Capelse college wil tussen 2018 en 2023 ruim 17 miljoen euro uittrekken voor het verbeteren van in totaal 11 basisscholen. Dat staat in het strategisch huisvestingsplan onderwijs. Het betekent een mooie impuls voor het Capelse basisonderwijs.

Wethouder Ans Hartnagel: “Niet wegkijken bij kindermishandeling”

Wethouder Ans Hartnagel: “Niet wegkijken bij kindermishandeling”

In Capelle wordt deze week stilgestaan bij kindermishandeling. Wethouder Ans Hartnagel (jeugd) was daarom vrijdagochtend bij basisschool Klim-Op locatie Bongerd, om kinderen voor te lezen uit het boek Sanne, dat gaat over kindermishandeling en kinderen leert om het te signaleren. Wethouder Hartnagel: “Ik vind kindermishandeling verschrikkelijk. Dat moet stoppen. En dat kan alleen door het samen bespreekbaar te maken, er op te letten én het te melden. Ik roep families, leraren, buren en huisartsen op: bel naar Veilig Thuis bij vermoedens van kindermishandeling.”

Gewijzigde openingstijden rond de feestdagen

Gewijzigde openingstijden rond de feestdagen

Het gemeentehuis en het Werkplein IJsselgemeenten zijn van maandag 25 december 2017 tot maandag 2 januari 2018, 10.00 uur gesloten.

Burgemeester Oskam ontsteekt kerstverlichting

Burgemeester Oskam ontsteekt kerstverlichting

Burgemeester Peter Oskam ontsteekt, samen met het college, op vrijdagavond 8 december de kerstverlichting van de kerstboom van de stad. Dit gebeurt om 17.00 uur in het centrum van Capelle op het Amnestyplein. Iedere Capellenaar, jong en oud is van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn en een drankje te drinken en een oliebol te eten.

Vergaderingen van de raadscommissies

Vergaderingen van de raadscommissies

Op maandag 4 en woensdag 6 december vergaderen de raadscommissies. De vergaderingen zijn openbaar. Omdat het vergadercentrum van het gemeentehuis verbouwd wordt, vinden deze vergaderingen plaats in het voormalig IJsselcollege aan de Kanaalweg 52A.

U treft een overzicht aan van de agendapunten die tijdens de vergaderingen behandeld worden. De volledige agenda’s vindt u in de raadskalender U bent van harte welkom om deze vergaderingen bij te wonen.

Bijzondere vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties gezocht!

Bijzondere vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties gezocht!

Kent u bijzondere vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties? Vrijwilligers die in het zonnetje gezet mogen worden? Geef ze dan nu op! De gemeente mag vrijwilligers, initiatieven en projecten van vrijwilligersorganisaties nomineren voor de landelijke ‘Meer dan handen’ vrijwilligersprijzen.

Capelle werkt aan… knotwilgen

Capelle werkt aan… knotwilgen

Vanaf december 2017 tot en met februari 2018 vinden er knotwerkzaamheden plaats op verschillende locaties in Capelle.

Bekendmakingen 29 november 2017

Bekendmakingen 29 november 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning, inwerkingtreding bestemmingsplan Hoofdweg 80, Capelle XS, standplaatsvergunning, geluidshinder, in gebruik name gemeentegrond, plaatsen bewegwijzering, drank en- horecavergunning, exploitatie- en terrasvergunning, kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg, collecterooster december 2017, melding gebruik spandoeklocaties, gehandicaptenparkeerplaats/invalidenparkeerplaats, voornemen tot- en uitschrijving uit de basisregistratie personen verleend, dan wel in procedure zijn.

Volg de gemeente    Volg de raad