Header image
Week 47 - 23 november

Openingstijden gemeentehuis op 5 december

Op dinsdag 5 december 2017 is het gemeentehuis van 8.00 uur tot 16.00 uur geopend.

Wilt u langs komen? Maakt u dan een afspraak.

Kinderconferentie: Capelse kinderen helpen superhelden

Kinderconferentie: Capelse kinderen helpen superhelden

Op maandag 20 november namen ruim 90 Capelse kinderen uit de groepen 7 en 8 van 20 Capelse basisscholen deel aan de Kinderconferentie in CAPSLOC. Het programma bestond uit verschillende workshops als rap, graffiti, toneel en fotografie. Aan het einde van de dag gaven de kinderen een eindpresentatie waarin zij lieten zien hoe zij de leefbaarheid in de wijken van Capelle willen verbeteren.

Capelse bedrijven steeds duurzamer

Capelse bedrijven steeds duurzamer

De gemeente Capelle aan den IJssel biedt Capelse bedrijven een gratis duurzaamheidscan aan. Met deze scan krijgen bedrijven beter inzicht in welke maatregelen zij kunnen nemen voor een energiezuinig bedrijfspand met lagere energielasten. Inmiddels is een eerste duurzaamheidscan uitgevoerd en heeft de gemeente meerdere aanvragen ontvangen.

Nieuw raadslid voor Leefbaar Capelle

Nieuw raadslid voor Leefbaar Capelle

De heer Cor Schaatsbergen is tijdens de raadsvergadering van 13 november benoemd tot raadslid voor Leefbaar Capelle. Vanwege het overlijden van raadslid Ton Lange (Leefbaar Capelle) eind augustus ontstond een vacature. 

Bekijk wie er op dit moment in de gemeenteraad zitten. 

Capelse winkels zondag voor kerst eerder open

Capellenaren kunnen dit jaar de zondag voor de kerstdagen eerder hun laatste boodschappen doen. Bij uitzondering mogen winkeliers in de stad op 24 december, dat dit jaar op een zondag valt, al om 9.30 uur hun deuren openen. De gemeenteraad ging gisteren akkoord met het voorstel van het college hiervoor.

Reacties van de gemeenteraadsfracties op de begroting 2018

Reacties van de gemeenteraadsfracties op de begroting 2018

In de begroting staat wat de gemeente gaat doen in 2018, wat dit kost en waarvan dit wordt betaald. De gemeenteraad beslist hoe het geld van de gemeente wordt uitgegeven. U leest de reacties van de gemeenteraadsfracties – met uitzondering van Groen Capelle – op de begroting.

De gemeenteraad heeft de begroting op 14 november besproken. U kunt de Begroting 2018 zelf bekijken via de raadskalender

Vijf vragen aan raadslid Kees de Jong (Leefbaar Capelle)

Vijf vragen aan raadslid Kees de Jong (Leefbaar Capelle)

Kees de Jong is raadslid voor Leefbaar Capelle. Hij geeft antwoord op vijf vragen over het raadslidmaatschap.

Financiële positie Capelle aan den IJssel rooskleurig

Capelle aan den IJssel laat met de Najaarsnota 2017 een gezond financieel perspectief en een sluitende begroting zien. Wethouder Jean Paul Meuldijk van financiën noemt de financiële positie van de stad ‘rooskleurig tot in ieder geval 2020’. Stijgende kapitaallasten en wijzigingen van de algemene rijksuitkering kunnen de daarop volgende jaren financiële uitdagingen opleveren. Tegelijkertijd zijn er ook signalen dat de algemene rijksuitkering verder gaat stijgen. De najaarsnota is vandaag door het college aangeboden aan de gemeenteraad.

Nieuws uit de gemeenteraad

Nieuws uit de gemeenteraad

De gemeenteraad vergaderde op maandag 13 november en dinsdag 14 november. U leest een verslag op hoofdlijnen.

Sinterklaas aangekomen in Capelle

Sinterklaas aangekomen in Capelle

De Sint is weer in het land! Afgelopen zaterdag zette hij voet aan wal in Capelle.

Bijzondere vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties gezocht!

Kent u bijzondere vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties? Vrijwilligers die in het zonnetje gezet mogen worden? Geef ze dan nu op! De gemeente mag vrijwilligers, initiatieven en projecten van vrijwilligersorganisaties nomineren voor de landelijke ‘Meer dan handen’ vrijwilligersprijzen.

Capelle werkt aan… knotwilgen

Capelle werkt aan… knotwilgen

Vanaf december 2017 tot en met februari 2018 vinden er knotwerkzaamheden plaats op verschillende locaties in Capelle.

Welk nieuws uit Capelle wilt ú ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van wat speelt in Capelle? En bepaalt u graag zelf welk nieuws u ontvangt? Meldt u zich dan aan voor de nieuwe nieuwsbrief van gemeente Capelle via nieuwsbrief.capelleaandenijssel.nl.

Bekendmakingen 22 november 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning, gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘De Mient’, wet geluidhinder, standplaatsvergunning, ontheffing geluidshinder, ingebruikname gemeentegrond, kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg, evenementen, gehandicaptenparkeerplaats/invalidenparkeerplaats, voornemen tot- en uitschrijving uit de basisregistratie personen verleend, dan wel in procedure zijn.

Volg de gemeente    Volg de raad