Header image
Week 44 - 2 november
Vergadering raadsbrede commissie en thema avond

Vergadering raadsbrede commissie en thema avond

Aanstaande maandag 6 november vergadert een raadsbrede commissie. Op dinsdag is er een thema avond.  Deze vergaderingen zijn openbaar. Omdat het vergadercentrum van het gemeentehuis verbouwd wordt, vinden deze vergaderingen plaats in het voormalig IJsselcollege aan de Kanaalweg 52A. U bent welkom om deze avonden bij te wonen.

Hij komt, hij komt…

Hij komt, hij komt…

Op zaterdag 18 november 2017 komt de stoomboot met daarop natuurlijk Sinterklaas rond 10.00 uur weer bij het Vuykpark in Capelle aan den IJssel aan.

Duurzaam energie opwekken en op uw energierekening besparen?

Duurzaam energie opwekken en op uw energierekening besparen?

Op maandag 13 november 2017 organiseert het Energiecollectief Capelle een bijeenkomst over zonnepanelen en warmtepompen. U bent van harte welkom in het buurtcentrum Wonderwereld, Fascinatio Boulevard 1148 in Capelle aan den IJssel.

Capelse VvE’s naar nul op de energiemeter

Capelse VvE’s naar nul op de energiemeter

De Capelse verenigingen van eigenaren (VvE) Akkerwinde/Dotterlei en Herman Gorterplaats onderzoeken de komende tijd hoe zij hun gebouw kunnen verduurzamen. Deze twee VvE’s zijn door de gemeente geselecteerd om daarbij te worden begeleid. Er valt in de gebouwen van deze VvE’s veel te winnen bij verduurzaming. De gebouwen zijn relatief oud, bestaan uit veel woningen en hebben een oud verwarmingssysteem.

Adverteren in de gemeentegids 2018/2019?

Adverteren in de gemeentegids 2018/2019?

Op dit moment start de gemeente samen met uitgeverij Akse Media BV met het samenstellen van de nieuwe gemeentegids, die naar verwachting in mei 2018 verschijnt.
Een vertegenwoordiger van Akse Media bezoekt de komende periode ondernemers in Capelle aan den IJssel om hen advertentieruimte in de gids aan te bieden.

Politiek ver van uw bed? Meld u aan als Gast van de raad!

Politiek ver van uw bed? Meld u aan als Gast van de raad!

U kunt een raadsvergadering meemaken! Meld u vandaag nog aan via griffie@capelleaandenijssel.nl of bel: 010-2848487. Dan kunt u tijdens de raadsvergadering van 13 november te gast zijn. De gemeenteraad bespreekt dan de Begroting 2018.

Zebrapaden Slotlaan komen terug

Zebrapaden Slotlaan komen terug

Twee voetgangersoversteekplaatsen op de Slotlaan worden door de gemeente Capelle aan den IJssel in ere hersteld. De zebrapaden waren conform de ‘visie voetgangersoversteekplaatsen’ weggehaald, maar komen verhoogd terug om onduidelijkheid bij voetgangers en automobilisten te voorkomen en de verkeerssituatie zo veilig mogelijk te maken. Op korte termijn wordt gestart met de aanpassingen aan de Slotlaan.

Stadsperformer gezocht!

Stadsperformer gezocht!

De gemeente Capelle aan den IJssel zoekt een stadsperformer en roept Capellenaren op zich aan te melden. De stadsperformer volgt per 1 januari 2018 vertrekkend stadsdichter Miranda de Haan op, die de afgelopen twee jaar Capelse poëzie verzorgde bij verschillende Capelse evenementen. Een vakkundige jury buigt zich over de kandidaten en maakt in het nieuwe jaar de stadsperformer bekend.

Bekendmakingen 1 november 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning, ter inzage ontwerpbesluit omgevingsvergunning, verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, evenementenvergunning, standplaatsvergunning, ingebruikname gemeentegrond, ontheffing geluidhinder, verkoopvergunning voor vuurwerk, melding kappen vergunningvrije bomen, melding gebruik spandoeklocaties, kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg, verleend, dan wel in procedure zijn.

Volg de gemeente    Volg de raad