Header image
Week 29 - 19 juli
Interactief speeltoestel voor Bongerd-Wingerd

Interactief speeltoestel voor Bongerd-Wingerd

De kinderen uit Bongerd-Wingerd in Capelle aan den IJssel hebben een nieuw speeltoestel gekregen. Dit interactieve toestel, voorzien van een camera, is uitgekozen door ruim 150 kinderen van drie basisscholen: Klim-Op, Triangel en Groen van Prinsterer.

Bekendmakingen 18 juli 2018

Bekendmakingen 18 juli 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen, verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning, Vaststelling Gebiedspaspoort Hoven II 2018 en gewijzigd vaststellen Bestemmingsplan Hoven II, anterieure overeenkomst, evenementenvergunning, ingebruikname gemeentegrond, standplaatsvergunning, ontheffing RVV 1990, melding gebruik spandoeklocaties, exploitatievergunning, drank- en horecavergunning, kennisgeving 0-evenement, melding kappen vergunningvrije bomen, voornemen tot- en uitschrijving basisregistratie personen verleend, dan wel in procedure zijn.

Werk aan de Groenendijk

Werk aan de Groenendijk

– dit is een bericht van het Hoogheemraadschap –

Vanaf maandag 20 augustus gaat het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard werkzaamheden uitvoeren op de Groenendijk tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Capelle aan den IJssel. Dit is nodig, omdat uit de meest recente inspectie is gebleken dat de dijk nu niet aan de vereiste hoogte en afmetingen voldoet.

 

Extra gezonde voedselpakketten 65+

Extra gezonde voedselpakketten 65+

De heer P. Riet en mevrouw A. Emeis ontvingen afgelopen vrijdag de eerste extra gezonde voedselpakketten voor 65+.

Sloop oude Rabobank Stadsplein start 22 september

Sloop oude Rabobank Stadsplein start 22 september

Tegelijk met het Capelse Stadsfeest wordt op zaterdag 22 september een symbolische start gemaakt met de sloop van de oude Rabobank van Capelle. Het verouderde kantoorgebouw maakt plaats voor de verdere ontwikkeling van winkelcentrum De Koperwiek en het nieuwe Stadsplein. Door het Rabobank-gebouw aan te kopen en direct te slopen maakt de gemeente Capelle ruimte en tempo om het centrumgebied verder te ontwikkelen. De vrijgekomen grond wordt op een later moment doorverkocht aan Wereldhave, eigenaar van De Koperwiek. Met deze afgesproken transactie loopt de gemeente geen financiële risico’s.

Productiefout bij reisdocumenten

Tussen 1 april en 30 juni 2018 is er bij de productie van een beperkt aantal paspoorten en identiteitskaarten waarvan het serienummer eindigt op 03 mogelijk een technisch probleem ontstaan. Het kan het zijn dat één van de elektronische echtheidskenmerken niet werkt. Deze reisdocumenten blijven geldig. U kunt hier gewoon mee reizen. Alle ontvangers van een reisdocument waarin mogelijk een technische fout zit hebben een brief ontvangen van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).

Volg de gemeente    Volg de raad