Header image
Week 28 - 12 juli
Terugblik op de gemeenteraadsvergadering

Terugblik op de gemeenteraadsvergadering

Op maandag 9 juli vergaderde de gemeenteraad. Het was de laatste vergadering voor het zomerreces. U leest een verslag op hoofdlijnen. Deze raadsvergadering kunt u per onderwerp en per spreker beluisteren en de vergaderstukken bekijken via de raadskalender.

Productiefout bij reisdocumenten

Tussen 1 april en 30 juni 2018 is er bij de productie van een beperkt aantal paspoorten en identiteitskaarten waarvan het serienummer eindigt op 03 mogelijk een technisch probleem ontstaan. Het kan het zijn dat één van de elektronische echtheidskenmerken niet werkt. Deze reisdocumenten blijven geldig. U kunt hier gewoon mee reizen. Alle ontvangers van een reisdocument waarin mogelijk een technische fout zit hebben een brief ontvangen van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).

Koninklijke onderscheiding voor Marc Wilson

Koninklijke onderscheiding voor Marc Wilson

Marc Wilson werd gisteravond koninklijk onderscheiden voor zijn jarenlange inzet in de Capelse politiek. Wilson zette zich zestien jaar in als raadslid, waarvan de laatste acht jaar als fractievoorzitter van Leefbaar Capelle. Burgemeester Peter Oskam reikte hem daarom de bij de koninklijke onderscheiding horende versierselen uit tijdens de laatste gemeenteraad voor het zomerreces. Wilson werd vorige week benoemd tot wethouder namens Leefbaar Capelle.

Bekendmakingen 11 juli 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen, verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Ter inzage: ontwerpbesluit omgevingsvergunning, ontheffing geluidhinder, ingebruik name gemeentegrond, kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg, evenementenvergunning, collecterooster juli 2018 en gehandicaptenparkeerplaats verleend, dan wel in procedure zijn.

Capelle krijgt nieuwe zorgwoonboerderij

Capelle krijgt nieuwe zorgwoonboerderij

Capelle aan den IJssel, 9 juli 2018 – De gemeente Capelle aan den IJssel en herontwikkelaar HERMON Erfgoed hebben vrijdag de koopovereenkomst getekend om de boerderij aan de ’s-Gravenweg 325 te ontwikkelen tot woonzorgboerderij voor dementerende ouderen. In de boerderij, die waarschijnlijk vanaf dit najaar zal worden gerestaureerd en verbouwd, komen 18 wooneenheden en een gemeenschappelijke keuken en woonkamer.

Terugblik op de raadscommissies

Terugblik op de raadscommissies

Op 27 en 28 juni vergaderde de raadscommissies. U leest een verslag van deze vergaderingen op hoofdlijnen. U kunt alle vergaderingen per spreker en per agendapunt terugluisteren via de raadskalender. In de raadskalender kunt u ook de (concept-)verslagen van deze vergaderingen nalezen.

Afsluitingen Alkenlaan

Afsluitingen Alkenlaan

Van maandag 9 juli t/m vrijdag 20 juli voert een aannemer werkzaamheden uit aan de leidingen op de Alkenlaan.

Volg de gemeente    Volg de raad