Header image
Week 25 - 21 juni
Bekendmakingen 20 juni 2018

Bekendmakingen 20 juni 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen, verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, noodkap, ingebruikname gemeentegrond, evenementvergunning, kennisgeving 0-evenement, wet milieubeheer, voornemen tot- en uitschrijving basisregistratie personen verleend, dan wel in procedure zijn.

Beëdiging wethouders en installatie nieuwe raadsleden op 2 juli

Beëdiging wethouders en installatie nieuwe raadsleden op 2 juli

Op maandag 2 juli zijn er vanaf 20 uur twee raadsvergaderingen gepland in de tijdelijke raadzaal van het voormalig IJsselcollege aan de Kanaalweg 52A. Tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering worden de wethouders voor de collegeperiode 2018-2022 benoemd. Aansluitend worden in de tweede raadsvergadering de nieuwe raadsleden voor de raadsperiode 2018-2022 geïnstalleerd.

 

Halve rijbaan P.C. Boutensingel afgezet

Halve rijbaan P.C. Boutensingel afgezet

Woensdag 21 juni tussen 7:00 uur en 16:00 uur is de P.C. Boutenssingel voor de helft afgezet ter hoogte van huisnummer 52. Ook  het voet- en fietspad zijn afgesloten. Voetgangers en fietsers worden via de overzijde van de weg omgeleid.

Nieuws uit de gemeenteraad

Nieuws uit de gemeenteraad

De gemeenteraad vergaderde op maandag 4 juni en donderdag 14 juni. U leest een beknopt verslag. Deze raadsvergaderingen kunt u per onderwerp en per spreker beluisteren en de vergaderstukken bekijken via de raadskalender.

Nieuws uit de raadscommissies

Nieuws uit de raadscommissies

Op 27 en 28 juni vergaderen de raadscommissies. Deze vergaderingen zijn openbaar. Omdat het vergadercentrum van het gemeentehuis verbouwd wordt, vinden de vergaderingen plaats in het voormalig IJsselcollege aan de Kanaalweg 52A.

U treft een overzicht aan van de agendapunten die tijdens de vergaderingen behandeld worden. De volledige agenda’s treft u aan in de raadskalender op. U bent van harte welkom om deze vergaderingen bij te wonen.

Terugblik raadscommissie Bestuur, Veiligheid en Middelen

Terugblik raadscommissie Bestuur, Veiligheid en Middelen

Op 12 juni vergaderde deze raadscommissie en besprak de volgende onderwerpen. In de raadskalender kunt u de agenda, vergaderstukken inzien en de vergadering achteraf op onderwerp en spreker beluisteren.

Rijdende afzetting Abram van Rijckevorselweg (AvR)

Rijdende afzetting Abram van Rijckevorselweg (AvR)

Van maandag 18 juni tot en met vrijdag 22 juni is er een mobiele afzetting op de Abram van Rijckevorselweg tussen het Capelseplein en het Kralingseplein (tot de grens met Rotterdam). We werken tussen de ochtend- en de avondspits: van 9.30 tot 15.00 uur. U kunt met aangepaste snelheid passeren.

Informatiebijeenkomst subsidie groene daken/gevels

Informatiebijeenkomst subsidie groene daken/gevels

Op dinsdag 26 juni bent u om 19.30 uur van harte welkom in het clubgebouw van Sparta Cricket, Bermweg 141 voor de informatieavond over de subsidieregeling groene daken en gevels.

Gedeeltelijke afsluiting Narcisstraat

Gedeeltelijke afsluiting Narcisstraat

Van 18 juni tot uiterlijk 27 juli is de Narcisstraat afgesloten ter hoogte van de Tulpstraat 6 tot Narcisstraat 21-23. We werken aan het riool en aan de weg.

Volg de gemeente    Volg de raad