Header image
Week 24 - 14 juni

Bekendmakingen 13 juni 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen, verlening beslistermijn omgevingsvergunning, ontwerpbesluit hogere grenswaarden wet geluidhinder locatie Rive Oasis, Rivium, evenementvergunning, kennisgeving 0-evenement, venten, melding gebruik spandoeklocaties, voorwerpen op de weg, voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen verleend, dan wel in procedure zijn.

Vertraging in verwerking online formulieren

Door een storing kunnen de meeste online formulieren niet direct verwerkt worden. De formulieren komen wel goed binnen maar kunnen tijdelijk niet doorgezet worden naar de collega's die de meldingen en aanvragen oppakken. Het gaat onder andere om het formulier Meldingen over de openbare ruimte, verhuizen en het aanvragen van een uittreksel.

Vergaderingen van de raadscommissies

Op maandag 18 en dinsdag 19 juni vergaderen de raadscommissies. Deze vergaderingen zijn openbaar. Omdat het vergadercentrum van het gemeentehuis verbouwd wordt, vinden de vergaderingen plaats in het voormalig IJsselcollege aan de Kanaalweg 52A.

U treft een overzicht aan van de agendapunten die tijdens de vergaderingen behandeld worden. De volledige agenda’s treft u aan in de raadskalender. U bent van harte welkom om deze vergaderingen bij te wonen.

Hoe maak je je woning energiezuiniger en comfortabeler?

Inwoners van Capelle kunnen hiervoor op vrijdag 15 juni terecht in de WoonWijzerWagen. Dit bijzondere ‘reizende filiaal’ van de WoonWijzerWinkel staat op vrijdag 15 juni van 14.00 uur tot 17.00 uur op het Slotplein.

Rijdende afzetting Abram van Rijckevorselweg (AvR)

Van maandag 18 juni tot en met vrijdag 22 juni is er een mobiele afzetting op de Abram van Rijckevorselweg tussen het Capelseplein en het Kralingseplein (tot de grens met Rotterdam). We werken tussen de ochtend- en de avondspits: van 9.30 tot 15.00 uur. U kunt met aangepaste snelheid passeren.

Informatiebijeenkomst subsidie groene daken/gevels

Op dinsdag 26 juni bent u om 19.30 uur van harte welkom in het clubgebouw van Sparta Cricket, Bermweg 141 voor de informatieavond over de subsidieregeling groene daken en gevels.

Gedeeltelijke afsluiting Narcisstraat

Van 18 juni tot uiterlijk 27 juli is de Narcisstraat afgesloten ter hoogte van de Tulpstraat 6 tot Narcisstraat 21-23. We werken aan het riool en aan de weg.

Halve rijbaanafzetting Rietbaan

Maandag 18 juni tot en met vrijdag 22 juni is de Rietbaan voor de helft afgezet van nummer 11 ten en met 15. Ook is de maximale snelheid verlaagd tot 30 km per uur.

De werkzaamheden zijn het leggen van kabels en leidingen.

Bereken uw recht

Heeft u een laag inkomen? Vul eenvoudig uw gegevens in op de website van Bereken uw recht. U weet dan direct op welke regelingen u recht heeft. Daarna hoeft u deze alleen nog maar aan te vragen.

Op berekenuwrecht.nibud.nl kunt u zien of u recht heeft op landelijke regelingen zoals huur- of zorgtoeslag en kinderopvang. U leest ook hoe u ze kunt aanvragen.

Voor Capelle is er ook een bereken uw recht-site met Capelse regelingen. Denk aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur, de individuele inkomenstoeslag of bijdrage in de studiekosten. Kijk hiervoor op www.capelleaandenijssel.nl/berekenuwrecht.

   

Skip to content