Header image
Week 21 - 24 mei
Bekendmaking 23 mei 2018

Bekendmaking 23 mei 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen, omgevingsvergunningen reguliere procedure, verlenging beslistermijn, voornemen tot – en uitschrijving uit de basisregistratie personen verleend, dan wel in procedure zijn.

Help mee! Voorkom ratten en muizen in uw buurt

Ratten kunnen grote schade aanrichten en verspreiden (ernstige) ziekten. Daarom willen we ratten liefst voorkomen! U kunt daarbij helpen!

Meer kans voor bloemen, vogels en vlinders door gefaseerd maaien

Meer kans voor bloemen, vogels en vlinders door gefaseerd maaien

Sinds vorig jaar maait het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard de dijken in twee fasen. Hierdoor krijgen de planten, vogels, vlinders, bijen, etc. meer kans om zich te ontwikkelen. Er ontstaan bloemrijkere dijken en insecten kunnen zich verplaatsen naar het hogere gras. Ze voldoen hiermee aan natuurwetgeving en komen tegemoet aan de wensen uit de omgeving, die in 2015 een enquête hebben ingevuld over wonen en recreëren aan de dijk.

Spinselmot duikt op in Capelle

Spinselmot duikt op in Capelle

Ieder jaar in de maanden mei en juni worden vele bomen in een wit spinsel gehuld. De spinselmot (ook stippelmot genoemd) vreet bomen kaal en vult het spinsel met nesten vol rupsen. Het verschijnsel ziet er vreemd uit maar is niet schadelijk voor mensen, dieren of de boom zelf.

Volg de gemeente    Volg de raad