Header image
Week 20 - 17 mei
Privacy: uw gegevens voor onze nieuwsbrief

Privacy: uw gegevens voor onze nieuwsbrief

Als u deze nieuwsbrief ontvangt, dan heeft u zich aangemeld via https://nieuwsbrief.capelleaandenijssel.nl/ en daarna bevestigd via e-mail. Wij gaan er dus vanuit dat je deze nieuwsbrief graag ontvangt!

Als dit niet het geval is, dan kunt u zich afmelden. De link “afmelden” staat onderaan iedere nieuwsbrief.

Via de link “update uw mailvoorkeuren” kunt u de onderwerpen waarover u nieuws wilt ontvangen of uw e-mailadres wijzigen.

Voor het versturen van deze nieuwsbrief bewaren wij uw e-mailadres en de onderwerpen waarover u berichten wilt ontvangen. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor deze nieuwsbrief en delen deze niet met derden.

Vanaf 25 mei leest u meer over Privacy op onze website.

Zaterdagmarkt Schollevaar naar de Aïda

Zaterdagmarkt Schollevaar naar de Aïda

In Schollevaar staat de markt komende zaterdag voor het eerst op de parkeerplaats aan de Aïda. De standplaatshouders zijn er van 9.00 tot 13.00 uur. Zij verhuizen van het Pier Panderplein omdat het plein een facelift krijgt. Deze maand zijn de werkzaamheden gestart. De planning is deze voor het einde van het jaar af te ronden.

Bekendmaking 16 mei 2018

Bekendmaking 16 mei 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen, verlenging beslistermijn, drank- en horecavergunning, exploitatie- en terrasvergunning, kennisgeving 0-evenement, voornemen tot – en uitschrijving uit de basisregistratie personen verleend, dan wel in procedure zijn.

Onderzoeksrapport BLICK openbaar

Onderzoeksrapport BLICK openbaar

De resultaten van het onderzoek naar het functioneren van openbare onderwijsstichting BLICK op onderwijs zijn met de Capelse gemeenteraad gedeeld. Wethouder Dick van Sluis (onderwijs): “Wij wilden in ieders belang alle feiten op een rij krijgen. Helaas zijn onze zorgen over BLICK niet weggenomen.”

Meer kans voor bloemen, vogels en vlinders door gefaseerd maaien

Meer kans voor bloemen, vogels en vlinders door gefaseerd maaien

Sinds vorig jaar maait het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard de dijken in twee fasen. Hierdoor krijgen de planten, vogels, vlinders, bijen, etc. meer kans om zich te ontwikkelen. Er ontstaan bloemrijkere dijken en insecten kunnen zich verplaatsen naar het hogere gras. Ze voldoen hiermee aan natuurwetgeving en komen tegemoet aan de wensen uit de omgeving, die in 2015 een enquête hebben ingevuld over wonen en recreëren aan de dijk.

Nieuws uit de raadscommissies

Nieuws uit de raadscommissies

Op dinsdag 22 en woensdag 23 mei zijn er vergaderingen van de raadsbrede commissie. 

Spinselmot duikt op in Capelle

Spinselmot duikt op in Capelle

Ieder jaar in de maanden mei en juni worden vele bomen in een wit spinsel gehuld. De spinselmot (ook stippelmot genoemd) vreet bomen kaal en vult het spinsel met nesten vol rupsen. Het verschijnsel ziet er vreemd uit maar is niet schadelijk voor mensen, dieren of de boom zelf.

Eerste werkbezoek van de nieuwe gemeenteraad

Eerste werkbezoek van de nieuwe gemeenteraad

De raadsleden van de nieuwe Capelse gemeenteraad zijn op 29 maart geïnstalleerd. Vanaf begin april volgen zij een druk introductieprogramma, waarin raadsleden over allerlei onderwerpen geïnformeerd worden en kennis maken met de ambtelijke organisatie.

Op dinsdag 24 april vond het eerste werkbezoek van de nieuwe gemeenteraad plaats aan de Bongerd/Wingerd plaats.

26 en 27 mei: Dag van het Park

26 en 27 mei: Dag van het Park

Waan je in de Middeleeuwen

Stoere ridders en hun jonkvrouwen nemen 26 en 27 mei het Schollebos over tijdens de 12e editie van het Capelse familie evenement: de Dag van het Park. De entree is gratis.

Volg de gemeente    Volg de raad