Header image
Week 13 - 29 maart
Definitieve uitslag gemeenteraads- verkiezingen 2018

Definitieve uitslag gemeenteraads- verkiezingen 2018

Op vrijdag 23 maart maakte burgemeester Peter Oskam de officiële uitslag van de verkiezingen van de gemeente Capelle aan den IJssel bekend.

Bekendmakingen 28 maart 2018

Bekendmakingen 28 maart 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen, evenementenvergunning, toestemming passeren gemeente, ontheffing geluidhinder, kennisgeving 0-evenement, collecterooster, melding gebruik spandoeklocaties en voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen verleend, dan wel in procedure zijn.

Informateur coalitievorming

Informateur coalitievorming

Leefbaar Capelle is met 13 zetels veruit de grootste partij van Capelle geworden. Vrijwel direct na de voorlopige verkiezingsuitslag van afgelopen woensdag is de lokale partij op zoek gegaan naar een geschikte informateur.

Gemeentehuis gesloten

Gemeentehuis gesloten

In verband met de komende feestdagen zijn het gemeentehuis, het Werkplein IJsselgemeenten, het afvalbrengstation en de handhavingshulplijn op de volgende dagen gesloten.

Afscheid van Capelse raadsleden

Afscheid van Capelse raadsleden

Op dinsdagavond 27 maart stond het afscheid van de Capelse gemeenteraad centraal tijdens een raadsvergadering in het Isala Theater. Vanwege de verbouwing van het gemeentehuis vond het afscheid plaats in de grote zaal van het Isala Theater.

Na de verkiezingen

Na de verkiezingen

Na de officiële uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart, moet nog het een en ander gebeuren voordat het nieuwe college is gevormd. De nieuwe gemeenteraad kan – na de installatie op 29 maart – beginnen met het werk. Het oude college blijft in functie totdat het nieuwe college is gevormd.

Eerst paal zelfbouwwoningen Rubenssingel de grond in

Eerst paal zelfbouwwoningen Rubenssingel de grond in

Wethouder Stadsontwikkeling Dick van Sluis heeft gisteren in het bijzijn van de zelfbouwers en omwonenden het startsein gegeven voor de bouw van 17 zelfbouwwoningen aan de Rubenssingel. De wethouder sloeg de symbolische eerste paal en droeg de grond over aan de zelfbouwers zodat de bouw van de woningen kan beginnen. Naar verwachting kunnen de bewoners vanaf het tweede kwartaal van 2019 hun zelfgebouwen paleisje betrekken.

Met nieuwe bomen hittestress te lijf

Met nieuwe bomen hittestress te lijf

Op de Capelse Boomfeestdag woensdag, plantte leerlingen van OBS De Wonderwind en De Vijfster samen met wethouder Jean-Paul Meuldijk 7 bomen in de Flatusstraat. Met het aanplanten van de bomen maakt de gemeente Capelle een start met het vergroenen van de wijk Fascinatio. Meer bomen en planten moeten de wijk ontdoen van stedelijke hittestress op warme dagen.

Ruim 1.700 zonnepanelen op schooldaken in Capelle

De Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs (PCPO) in Capelle aan den IJssel heeft een overeenkomst getekend waarmee zij het komend jaar meer dan 1.700 zonnepanelen op haar schoolgebouwen gaat realiseren.

Nieuws uit de raadscommissie: spraypark

Nieuws uit de raadscommissie: spraypark

In de raadsvergadering van 14 november 2017 heeft de raad ingestemd met de gelden voor een spraypark, een interactieve waterspeelplaats, aan de IJsseloever naast het Hooghe Water. Tijdens deze vergadering heeft de wethouder toegezegd om de verdere uitwerking van het Spraypark "De Watervallei" nog ter consultatie voor te leggen aan de gemeenteraad.

Volg de gemeente    Volg de raad